Vacancies

Beoordeling waterkering @ WDO delta

Beoordeling waterkering @ WDO delta

We zoeken een enthousiaste student die mee wil werken aan het uitvoeren van de wettelijke beoordeling (een soort van APK keuring) van onze primaire waterkeringen. De wettelijke beoordeling heeft veel facetten omdat er veel verschillende type faalmechanismen moeten worden beoordeeld. Zo kan je bijvoorbeeld aan de slag met een (stochastisch) ondergrondmodel, grondwaterstroming en de sterkte van de dijk zelf.

De beoordeling van de waterkeringen is een project van een aantal jaar, omdat we maar liefst 240 kilometer aan primaire waterkeringen in ons beheergebied hebben. Jaarlijks zijn er nieuwe ontwikkelingen die we implementeren in de beoordeling, dat maakt het een dynamisch proces.

Met deze beoordeling van de waterkering krijgen we een veiligheidsklasse van een dijktraject. Met alle veiligheidsbeoordelingen van heel Nederland kan er op landelijk niveau een keuze worden gemaakt waar een dijkversterking het meest urgent is. Hiermee zorgen we ervoor dat het geld goed verdeeld wordt en zorgen we ervoor dat de kans op een overstroming in Nederland zo klein mogelijk blijft. 

Meer informatie klik hier

Our sponsors