Vacancies

Dijkversterkingsproject @ WDO delta

Dijkversterkingsproject @ WDO delta

We zoeken een enthousiaste student die mee wil werken aan het ontwerp van een primaire waterkering. Bij een dijkversterkingsproject komen veel verschillende disciplines bij elkaar, voor deze stage zoeken we een student voor het technische team. Je kan bijvoorbeeld meewerken aan het in kaart brengen van de ondergrond en het ontwerpen van de dijk zelf (bekleding, stabiliteitsberm en pipingmaatregel).

Bij WDODelta zijn in 2019 drie dijkversterkingsprojecten, elk project is in een andere ontwerpfase (verkenning of planuitwerking).
Hierdoor kan je de stage laten aansluiten op jouw wensen.

Meer informatie klik hier

Our sponsors