Vacancies

FUGRO - Afstuderen in continue doorlatendheidsmetingen bij dijken


Graduation Project


Bij Fugro Waterbouw ontwerpen we zo duurzaam mogelijk; hier hebben we jou bij nodig!

Fugro Waterbouw is een jong en dynamisch team van veel mensen, wij werken nauw samen met partijen uit de waterbouwsector, wij ontwerpen en beoordelen, bouwen nabij, versterken dijken en leggen waterkeringen aan. Met slimme innovaties doen wij dit zo efficiënt mogelijk.

De groei van kanaaltjes onder een dijk (piping) is één van de problemen waar dijken op versterkt worden. De zandlaagopbouw is bepalend of piping in risico vormt of niet. De huidige rekenmodellen bieden de mogelijkheid hoge resolutie gelaagdheid in zand mee te nemen. Bij Fugro kunnen we met onze sondeertechniek HPT-AMPT® de doorlatendheid op decimeterschaal in beeld brengen. Zo kunnen we zorgen dat een dijkversterking de juiste afmetingen krijgt: niet te klein, maar ook niet te groot.

Soms wordt in fijne zandlagen een hogere doorlatendheid gemeten dan verwacht wordt voor dergelijke lagen. Dit is verrassend. Mogelijk veroorzaakt de sondeerconus een herschikking van de korrels (dilatantie) en daardoor een betere doorlatendheid van het zand. Kan dit een verklaring zijn voor de grotere doorlatendheid? Wanneer wordt dit effect zodanig groot dat het de meting beïnvloed? Wanneer moeten we ervoor corrigeren? Hoe kunnen we die correctie vormgeven? En als dilatant gedrag een effect geeft, kan contractant gedrag dan ook het omgekeerde effect geven? Hier ligt een innovatieve techniek te wachten op een slimme student. Ga jij het voortouw nemen in een betrouwbaarder ontwerp van onze dijkversterkingen?

Maatwerk op het onderwerp wat jij interessant vindt, is uiteraard altijd mogelijk! 

OP ZOEK NAAR EEN LEUK, UITDAGEND EN TECHNISCH AFSTUDEERPROJECT? Neem contact op met Ben Rijneveld b.rijneveld@fugro.com

Fugro biedt uitgebreide mogelijkheden in deskundige teams en uitdagende projecten. 

FUGRO.COM/CAREERS

Comments

Log in to read and post comments

Our main sponsors