Vacancies

GPO PDEng Geohydrologie

Geohydrologische problemen treden in verschillende projecten van Rijkswaterstaat op. Dit kan zijn bij dijkverbeteringsprojecten in de vorm van piping, bij wegen- en tunnelprojecten door opstuwing van grondwater en met ongewenste kwel of infiltratie in kanalen. Omdat dit een heel breed veld is wordt gefocussed op een aantal kanalen met kwelproblemen.

De geohydrologische kwelproblematiek resulteert bij een aantal projecten: Twentekanalen, Wilhelminakanaal en Julianakanaal, tot veel discussie, projectvertraging en hoge kosten. Van de toekomstig geohydroloog wordt gevraagd om de gevolgde analyse methoden, de gehanteerde modellen en de toegepaste monitoring te toetsen en te verbeteren.
Doelstelling is om een breder pakket aan maatregelen (oplossingen) te ontwikkelen om de optredende kwel (lekkend water vanuit het kanaal naar de omgeving) te beheersen.

De vraag aan de PdEng

De vraagstelling aan de PDEng kandidaat is: Verbeter de methode waarmee veranderingen in de kwelstromen gemodelleerd en gemonitord worden, zodanig dat er betere voorspellingen van de veranderingen van de grondwaterstand in de omgeving kunnen worden gedaan.

De kwel waar mogelijk voor, maar zeker na bagger- en verruimingswerkzaamheden beter inbeeldbrengen.

Gezien deze opgave is een monitoringsplan nodig gericht op de invloed van het kanaal op de omgeving. Met peilbuizen in de oever (natte zijde)van het kanaal zijn de locatie specifieke risico’s vooraf te bepalen. Bovendien meet deze peilbuis ook de effecten van een kanaalbodem verandering het snelst en kunnen er relatief makkelijk signaleringswaarden aan gekoppeld worden.

Recentelijk is in overleg met de TU-Delft gesproken om een PdEng traject* te starten gericht op de kanaalproblematiek van RWS. Bovenstaand pilot onderzoek is onderdeel van dit PdEng traject.

*twee jarige post master opleiding, waarin een afgestudeerde zich gedurende twee jaar verdiept in een actueel probleem, naast extra verbredings- en verdiepingsonderwijs. Begeleiding en ondersteuning vindt zowel vanuit de TU Delft als Rijkswaterstaat plaats.

 

Digitaal solliciteren

Acquisitie naar aanleiding van deze vrije plek wordt niet op prijs gesteld!

Reageren op deze vrije plek vóór

Direct solliciteren

Meer informatie over deze vrije plek

Robert de Roos 06 - 11 90 79 69

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Klanten Contact Centrum 088-7970788

Voor meer informatie klik hier 

Our sponsors