Vacancies

Piping bij zand-op-zand waterkeringen @ WDO delta

Piping bij zand-op-zand waterkeringen @ WDO delta

We zoeken een student die affiniteit heeft met het modelleren van grondwater(stroming) en piping. Volgens de richtlijnen voor piping kan alleen piping ontstaan als er een cohesieve deklaag aanwezig is in de ondergrond. In het beheergebied van WDODelta ontbreekt op een aantal locaties deze deklaag (zanddijk op zand ondergrond), maar is er wel sprake van zandmeevoerende wellen tijdens hoogwater. Mogelijke verklaringen voor alternatieve deklagen zijn er wel, maar het is onduidelijk of deze alternatieve deklagen tot daadwerkelijk falen kunnen leiden van de waterkering. Het is van belang om te onderzoeken welke factoren een rol spelen bij dit fenomeen piping bij zand-op-zand situaties.

Meer informatie klik hier

Our sponsors