Upcoming events

COB Congress

  • Nov 3, 2017
  • Educational

On November 3rd the yearly COB congress takes place. This congress is organized to share knowledge about underground space development and construction. There are different master classes with various themes and a general program. Please take into account that the presentations are in dutch. For more information and the program check this link. Students can join the day for free, to sign up check this link.

More information


Geotechniekdag '17 Doorgrond je omgeving

  • Nov 7, 2020 08:45 - 19:00
  • Educational

Op 7 november is weer de jaarlijkse Geotechniekdag met dit jaar als thema: Doorgrond je omgeving: De omgeving speelt een steeds belangrijkere rol in de geotechniek. De beïnvloeding door trillingen, vervormingen en grondwater staat of valt met het draagvlak vanuit de gemeenschap voor de civieltechnische projecten van tegenwoordig. De kennis van de omgeving en ondergrond is daarbij essentieel, en voor het in kaart brengen hiervan worden steeds geavanceerdere tools ontwikkeld. Het ...

More information


Our sponsors